Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK SÜTÇÜ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK SÜTÇÜ

T: (0282) 250 2639

M tsutcu@nku.edu.tr

W tsutcu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YENİ TÜRK EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 1998-2004
Tez: Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Vatan Temiİ(Başlangıçtan 1918´e Kadar) (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 1992-1994
Tez: Hersekli ârif Hikmet Divanı\'\'nın Tema Bakımından İncelemesi (1994)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:KAZIM KARABEKİR EОİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 1983-1987
Tez: Mütercim Âsım Efendi\'\'nin Kâmûs Tercümesi\'\'nin Latin Harflerine Aktarılması (1987)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / YENİ TÜRK EDEBİYATI
2009-
Yrd. Doç. Dr. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ / ORTA ALANLAR SOSYAL BÖLÜMLER EĞİTİMİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ
2005-2009
Araş. Gör. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI
1998-2004
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI
1992-1998
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2016-2016
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK / TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
2016-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2016-
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ / TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
2016-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2015-2016
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
2012-2016
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2011-2014
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2011-2012
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
2011-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2009-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ-MÜDÜR YARDIMCILIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADANA ANADOLU LİSESİ 1987-1992
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , "Namık Kemal\'\'in Yaşamında ve Eserlerinde Gelibolu", Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 8, pp. 1411-1426, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. , "Türkçe Sözlükçülük Tarihinde Mütercim Âsım ve Kâmus Tercümesi", Journal of History School(JOHS)/Tarih Okulu Dergisi(TOD), vol. 6, pp. 541-553, 2013.
Özgün Makale Index Islamicus Erişim Linki
3. , "Yeni Lisan Hareketi(1911)nden Ölümüne Kadar(1925) Türk Basınında Ziya Gökalp", Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 8, pp. 2297-2311, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
4. , "Geçmişten Günümüze Edebiyat Ders Programları ve Kitaplarında Yahya Kemal Beyatlı ve Şiirleri", Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 8, pp. 1305-1318, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. , "Eski Edebiyattan Yeni Edebiyata Geçişin Eşiğinde Önemli Bir İsim: Hersekli Ârif Hikmet ve Divânı", Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 5, pp. 482-525, 2010.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , "Nâmık Kemâl\'\'in \'\'Vatan Yahut Silistre\'\'sinin Tesirinde Bir Eser: Mehmet Sadeddin: \'\'Tuna Yahut Zafer\'\'", İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt 32, ss. 149-164, 2005.
Özgün Makale SCI
2. , "Sosyal Bilimlerde Araştırma kaynağı Olarak Almanaklar, Sâlnâmeler ve Yıllıklar", İlmî Araştırmalar, cilt 18, ss. 79-92, 2004.
Özgün Makale SCI
3. , "Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'\'nde Sosyal Bilimler Alanında Başlangıçtan Günümüze Kadar Yapılan Araştırma ve Yayınlar İçin Bir Bibliyografya Denemesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 3, ss. 163-174, 1992.
Derleme Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , "Türkçede Vatan ve Vatanseverlik", Türk Yurdu, cilt 34, ss. 32-36, 2014.
Kısa Makale
2. , "Namık Kemal", Trakyakent---Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği Dergisi, cilt 2, ss. 68-70, 2013.
Kısa Makale
3. , "Balkanlarda Bir Vatansever: Zülfikâr Bey", Roman Kahramanları, cilt 12, ss. 28-35, 2012.
Özgün Makale
4. , "İstiklal Marşı Üzerine", Atatürkçe, ss. 8-10, 2010.
Kısa Makale
5. , "Edebiyatımızda Bir Kadın Tarafından Yazılmış İlk Roman", Sekizinci Renk, cilt 2, ss. 11-11, 2010.
Kitap Kritiği
6. , "Bahtiyar Aslan: Su", Hece, ss. 126-127, 2004.
Kitap Kritiği
7. , "Eleştiri", Yom Sanat, ss. 3-11, 2004.
Diğer
8. , "Mitolojik Bir Sembol: Nehir", Kaşgar, ss. 80-81, 2004.
Diğer
9. , "Sembol Olarak Nilüfer", Kaşgar, ss. 94-96, 2002.
Diğer
10. , "Sembol ve Yüzük", Kaşgar, ss. 60-66, 2002.
Diğer
11. , "Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı", Yedi İklim, cilt 7, ss. 75-76, 1994.
Kısa Makale
12. , "İngiltere\'\'nin II. Abdülhamid\'\'e Sunduğu Reform Paketleri-II", Tarih ve Toplum, cilt 20, ss. 50-53, 1993.
Diğer
13. , "Basın Tarihimizden: Büyük Duygu", Karanfil, cilt 1, ss. 9-10, 1993.
Kitap Kritiği
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Düşünür ve Edebiyatçı Kimliğiyle Namık Kemal, Bölüm: "Vatan Yahut Namık Kemal, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Yayınları, Editör: Hüseyin Su-Abdurrahim Karadeniz, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , "Türk Edebiyatında Osmanlı Devleti´´nin Kuruluşunu Anlatan Romanlarda İnegöl", Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (14.10.2016-16.10.2016).
Tam metin bildiri
2. , "Tekirdağ Doğumlu Muhalif Yazar: Şinasi İlhan Tarus ve Tiyatro Eserleri", I. Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Sözlü Bildiri
3. , "Tarih ve Edebiyat Arasında Balkanlar: Zağra Müftüsünün Hatıraları´´nda Savaş ve Göç Acıları", Uluslararası Balkanlar ve Göç Sempozyumu (05.03.2015-07.03.2015).
Sözlü Bildiri
4. , "Necip Fazıl\'\'ın Şiirlerinde Kader Temi" , Ölümünün 30. Yılında Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu (23.05.2013-25.05.2013).
Sözlü Bildiri
5. , "Namık Kemal\'\'in Hayatında ve Eserlerinde Gelibolu", Pirî Reis Haritası\'\'nın 500. Yılı Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (09.05.2013-10.05.2013).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
6. , "Türkçe Sözlükçülük Tarihinde Mütercim Âsım ve Kâmûs Tercümesi\'\'nin Yeri ve Önemi", XVIII. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu-Edirne (18.10.2012-20.10.2012).
Sözlü Bildiri
7. , "Edebiyatımızın Kafkas Cephesi: Osmanlı-Rus Savaşlarında 1855 Kars Zaferinin Türk Şiirindeki Yansımaları", III. Uluslararası İlişkiler Kafkaslar Uluslararası Sempozyumu (26.04.2012-27.04.2012).
Sözlü Bildiri
8. , "Mithat Cemal Kuntay\'\'ın \'\'Yirmisekiz Kanunuevvel\'\' İsimli Tiyatro Eserinde Çanakkale Savaşları", III. Gallipoli Uluslararası Sempozyumu (20.04.2012-21.04.2012).
Sözlü Bildiri
9. , "Türk Dili ve Edebiyatı Ders Programları ve Kitaplarında Yahya Kemal Beyatlı", Sakarya Üniversitesi XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu(Gönüllülük ve Hoşgörü) (13.10.2011-14.10.2011).
Sözlü Bildiri
10. , "Necati Cumalı\'\'nın \'\'Makedonya 1900\'\' ve \'\'Viran Dağlar\'\' İsimli Eserlerinde Balkan Coğrafyası ve \'\'Güvenlik\'\' Kavramı Ekseninde İnsan Manzaraları", "21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği" Konulu Uluslararası Balkan Sempozyumu (28.04.2011-29.04.2011).
Sözlü Bildiri
11. , "Yeni Lisan Hareketi(1911)nden Ölümüne Kadar(1925) Türk Basınında Ziya Gökalp", Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu (12.04.2011-14.04.2011).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
12. , "Mehmet Âkif Ersoy´´un Şiirlerinde Balkan Savaşları ve Rumeli Türkleri", Uluslararası Trakya-Rodoplar Kültür Buluşması (01.02.2011-05.02.2011).
Sözlü Bildiri
13. , "Namık Kemal\'\'in Hayatında ve Eserlerinde Vatan Kavramı", Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (21.12.2010-23.12.2010).
Sözlü Bildiri
14. , "Cahit Sıtkı Tarancı\'\'da Fatalizm", Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu (06.10.2010-08.10.2010).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , "Kelemen Mikes\'\'in \'\'Türkiye Mektupları\'\'nda Tekirdağ\'\'daki Gayrimüslimler", III. Tekirdağ Şehir ve Kültür Sempozyumu-Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği (04.05.2017-04.05.2017).
Sözlü Bildiri
2. , "Encümen-i Şuarâ Şairlerinden Hersekli Ârif Hikmet\'\'te Cenab-ı Allah", II. İslâmî Türk Edebiyatı "Edebiyatımızda Cenâb-ı Allah" Sempozyumu (05.10.2012-06.10.2012).
Sözlü Bildiri
3. , "İdealist Osmanlı Eğitimcisi Mustafa Sâtı El-Husrî\'\'de Önemli Değerler Olarak Vatan ve Vatanseverlik Kavramları", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu (26.10.2011-28.10.2011).
Sözlü Bildiri
4. , "İstiklâl Marşı\'\'ndaki "İstiklâl", "Hürriyet" ve "Vatan" Kavramları Bağlamında Nâmık Kemal", Kabul Edilişinin 90. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Bilgi Şöleni (11.03.2011-13.03.2011).
Sözlü Bildiri
5. , "Bir Tekirdağ Değeri: Namık Kemal", Namık Kemal Kültür Sanat Sempozyumu Etkinlikleri Programı (21.02.2011-22.02.2011).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal Prestij Kitabı, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 03.12.2012-31.12.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
"VETERİNER HEKİM OLARAK MEHMET ÂKİF ERSOY" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI PANELİ-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU, 29.04.2016-29.04.2016.
"TÜRK EDEBİYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞI" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÇANAKKALE SAVAŞLARININ YÜZÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU, 18.03.2015-18.03.2015.
"KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANDÖRDÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞIMIZ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANDÖRDÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI´NI ANMA PROGRAMI-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, 11.03.2015-11.03.2015.
"NAMIK KEMAL´İN EDEBİ HAYATI VE ESERLERİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN 125. YIL DÖNÜMÜNDE NAMIK KEMAL´İ ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, 03.12.2013-03.12.2013.
"TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE TEKİRDAĞ´IN YERİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 90. YIL DÖNÜMÜNDE TEKİRDAĞ ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PİRAMİT SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL DERNEĞİ, 13.11.2012-13.11.2012.
"ATATÜRK´Ü ANLAMAK" KONULU KONFERANS-ÖLÜMÜNÜN 74. YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE ATATÜRK HAFTASI ANMA PROGRAMI, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PİRAMİT SALON-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 12.11.2012-12.11.2012.
"MEHMET ÂKİF ERSOY´UN ŞİİRLERİNDE BALKAN SAVAŞLARI VE RUMELİ TÜRKLERİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ULUSAL TEKİRDAĞ BULUŞMALARI PANELİ, Yer:MARMARA EREĞLİSİ HALK EĞİTİM MERKEZİ KONFERANS SALONU-MARMARA EREĞLİSİ-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, 05.10.2012-05.10.2012.
"MEHMET ÂKİF ERSOY´UN ŞİİRLERİNDE BALKAN SAVAŞLARI VE RUMELİ TÜRKLERİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ULUSAL TEKİRDAĞ BULUŞMALARI PANELİ, Yer:TEKİRDAĞ MURATLI ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ, 04.10.2012-04.10.2012.
"TÜRK EDEBİYATINDA ÇANAKKALE SAVAŞI" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-AVUSTRALYA-TÜRKİYE-YENİ ZELANDA SAVAŞLA BAŞLAYAN DOSTLUK:GELİBOLU 1915 PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ-YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ-AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 27.02.2012-27.02.2012.
"YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI GÜNCELLİĞİNDE NAMIK KEMAL´İN I. MEŞRUTİYET ANAYASASININ HAZIRLANMASINDAKİ ÖNCÜ ROLÜ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN YÜZYİRMİÜÇÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE NAMIK KEMAL´İ ANMA PROGRAMI, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PİRAMİT SALON-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 07.12.2011-07.12.2011.
"ATATÜRK´Ü ANLAMAK" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN YETMİŞÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK´Ü ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:TEKİRDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-TEKİRDAĞ GARNİZON KOMUTANLIĞI, 10.11.2011-10.11.2011.
"İSTİKLAL MARŞI´NDAKİ ANAHTAR KAVRAMLAR" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANINCI YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI´NI ANMA PROGRAMI-TÜRK EĞİTİM-SEN TEKİRDAĞ ŞUBESİ, Yer:TÜRK EĞİTİM-SEN TEKİRDAĞ ŞUBESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TÜRK EĞİTİM-SEN TEKİRDAĞ ŞUBESİ, 19.03.2011-19.03.2011.
"MEHMET ÂKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞIMIZ ÜZERİNE" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANINCI YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI ANMA PROGRAMI-ANKARA-TEKİRDAĞ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI PANELİ, Yer:ANKARA ÇANKAYA ANITTEPE LİSESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ANKARA-TEKİRDAĞ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI PANELİ, 11.03.2011-11.03.2011.
"KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANINCI YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI´MIZIN YAZILIŞI VE ÖNEMİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANINCI YILINDA İSTİKLAL MARŞI´NI ANMA PROGRAMI, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 09.03.2011-09.03.2011.
"KABUL EDİLİŞİNİN DOKSANINCI YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI´NIN YAZILIŞI VE ÖNEMİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ANKARA-TEKİRDAĞ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TEKİRDAĞ KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ PROGRAMI PANELİ, Yer:TEKİRDAĞ HAYRABOLU ÇERKEZMÜSELLİM İLKÖĞRETİM OKULU KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ANKARA-TEKİRDAĞ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, 07.03.2011-07.03.2011.
"NAMIK KEMAL´DE VATAN SEVGİSİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN YÜZYİRMİİKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE NAMIK KEMAL´İ ANMA PROGRAMI, Yer:TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI ŞUBESİ KONFERANS VE SEMİNER SALONU, Düzenleyenler:TÜRK OCAKLARI TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI ŞUBESİ, 06.12.2010-06.12.2010.
"EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE DÜNYAMIZDA NAMIK KEMAL VE ETKİLERİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN YÜZYİRMİİKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE NAMIK KEMAL´İ ANMA PROGRAMI, Yer:TEKİRDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-NAMIK KEMAL DERNEĞİ, 02.12.2010-02.12.2010.
"ÂHİLİK KÜLTÜRÜ" KONULU KONFERANS-TEKİRDAĞ III. ÂHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI, Yer:TEKİRDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-TEKİRDAĞ ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI, 11.10.2010-11.10.2010.
"EDEBİYATIMIZDA ÇANAKKALE SAVAŞI VE MEHMET ÂKİF ERSOY´UN ´ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ´ ŞİİRİ ÜZERİNE" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-DOKSANBEŞİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ ANMA PROGRAMI, Yer:TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI KONFERANS VE SEMİNER SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TÜRK OCAKLARI TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI ŞUBESİ, 30.03.2010-30.03.2010.
"İSTİKLAL MARŞI ÜZERİNE BAZI DİKKATLER" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ- KABUL EDİLİŞİNİN SEKSENDOKUZUNCU YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI´NI ANMA PROGRAMI, Yer:TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI VAKFI TEKİRDAĞ ŞUBESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI VAKFI TEKİRDAĞ ŞUBESİ, 16.03.2010-16.03.2010.
"MEHMET ÂKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞI ÜZERİNE" KONULU KONFERANS-KABUL EDİLİŞİNİN SEKSENDOKUZUNCU YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI´NI ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:AK PARTİ TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY GENÇLİK KOLLARI-ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ, 12.03.2010-12.03.2010.
"NAMIK KEMAL´İN FİKİRLERİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ANKARA-TEKİRDAĞLILAR KÜLTÜR-TANITIM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ NAMIK KEMAL´İ ANMA PROGRAMI, Yer:TEKİRDAĞ VALİLİK KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-ANKARA-TEKİRDAĞLILAR KÜLTÜR-TANITIM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, 26.02.2010-26.02.2010.
"ÖLÜMÜNÜN OTUZBEŞİNCİ YILINDA BÜTÜN YÖNLERİYLE ARİF NİHAT ASYA" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN OTUZBEŞİNCİ YILINDA ARİF NİHAT ASYA´YI ANMA PROGRAMI- TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI, Yer:TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI KONFERANS VE SEMİNER SALONU, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ TÜRK OCAĞI, 05.01.2010-05.01.2010.
"NAMIK KEMAL VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN YÜZYİRMİBİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE NAMIK KEMAL´İ ANMA PROGRAMI, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PİRAMİT SALON-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 03.12.2009-03.12.2009.
"ATATÜRK´Ü ANLAMAK" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÖLÜMÜNÜN YETMİŞBİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK´Ü ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:TEKİRDAĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-TEKİRDAĞ GARNİZON KOMUTANLIĞI, 10.11.2009-10.11.2009.
"ATATÜRK´ÜN DÜŞÜNCE DÜNYASI" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖLÜMÜNÜN YETMİŞBİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK´Ü ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 10.11.2009-10.11.2009.
"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÂHİLİK KÜLTÜRÜ" KONULU KONFERANS-TEKİRDAĞ II. ÂHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI, Yer:TEKİRDAĞ ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ VALİLİĞİ-TEKİRDAĞ ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI, 14.10.2009-14.10.2009.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA YENİ ARAYIŞLAR: BÖLÜM BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI, Yer:TÜRK DİL KURUMU KONFERANS SALONU-KAVAKLIDERE-ANKARA, Düzenleyenler:TÜRK DİL KURUMU, 11.07.2009-12.07.2009.
"MEHMET ÂKİF´İN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ŞAİRLİĞİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-KABUL EDİLİŞİNİN SEKSENSEKİZİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET ÂKİF ERSOY´U ANMA PROGRAMI PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 12.03.2009-12.03.2009.
"NAMIK KEMAL´DE VATAN SEVGİSİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-ÖLÜMÜNÜN YÜZYİRMİNCİ YILDÖNÜMÜNDE NAMIK KEMAL´İ ANMA PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, 03.12.2008-03.12.2008.
"MEHMET ÂKİF ERSOY´UN ŞİİRLERİNDE AZİM, İRADE VE ÇALIŞMA" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-POLİS AKADEMİSİ BALIKESİR POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLER PROGRAMI, Yer:BALIKESİR POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU KONFERANS SALONU-BALIKESİR, Düzenleyenler:BALIKESİR POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ, 27.12.2006-27.12.2006.
"KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ" KONULU KONFERANS-POLİS AKADEMİSİ BALIKESİR POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ PROGRAMI, Yer:BALIKESİR POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU KONFERANS SALONU-BALIKESİR, 11.12.2006-11.12.2006.
"KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ-BALIKESİR AÇIK VE KAPALI CEZAEVİ MAHKUMLARI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI, Yer:BALIKESİR AÇIK VE KAPALI CEZAEVİ KÜTÜPHANESİ VE TOPLANTI SALONU-BALIKESİR, Düzenleyenler:BALIKESİR VALİLİĞİ-BALIKESİR CEZAEVİ SAVCILIĞI, 05.12.2006-05.12.2006.
"TÜRK EDEBİYATINDA VATAN DUYGUSU" KONULU SÖZLÜ BİLDİRİ"-BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA AYDINLAR OCAĞI ETKİNLİKLERİ PROGRAMI, Yer:MUSTAFAKEMALPAŞA AYDINLAR OCAĞI SEMİNER SALONU-MUSTAFAKEMALPAŞA-BURSA, Düzenleyenler:BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞA AYDINLAR OCAĞI, 07.04.2006-07.04.2006.
"ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ANLAM VE ÖNEMİ" KONULU KONFERANS-BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ GELENEKSEL KUTLAMA PROGRAMI, Yer:BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, 24.11.2005-.